Ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου Systel-Dionysos

Η εταιρία SYSTEL-DIONYSOS ειδικεύεται σε ηλεκτρονικά θερμοδυναμικά συστήματα ελέγχου, τηλεχειρισμούς κ.α. Είναι συγχρόνως κατασκευαστής και του hardware και του software.

Ο έλεγχος και η ιχνηλασιμότητα όλης της παραγωγικής διαδικασίας και του οινοποιείου γίνεται μέσα από τον υπολογιστή του οινοποιείου ή από απομακρυσμένο υπολογιστή ή και ακόμα από μεγάλη οθόνη αφής.

Σε κάθε δεξαμενή συνδέεται ένας ατομικός ηλεκτρονικός στεγανός πίνακας που ελέγχει τα πάντα.
Θερμοκρασία ελάχιστη και μέγιστη, όρια συναγερμού σε περίπτωση που η δεξαμενή ξεφύγει από την επιθυμητή θερμοκρασία, αριθμό και μεσοδιαστήματα ανακυκλώσεων, πυκνότητα μούστου κατά τη διάρκεια της ζύμωσης.
Όλα αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται αυτομάτως στον υπολογιστή και παρουσιάζονται σε μορφή πινάκων καθώς και σχεδιαγραμμάτων με τις αντίστοιχες καμπύλες.
Στο εσωτερικό τους υπάρχει ηλεκτρονική πλακέτα βιομηχανικού τύπου (σχεδόν μηδενικές βλάβες). Επίσης υπάρχει μικρο-υπολογιστής για τον έλεγχο όλων των λειτουργιών, ο οποίος είναι αναβαθμίσιμος σε κάθε μελλοντική εξέλιξη ή εφαρμογή.
Επίσης υπάρχει και δευτερεύον κύκλωμα με το οποίο συνεχίζει να ελέγχει ο ατομικός ηλεκτρονικός πίνακας τη δεξαμενή σε περίπτωση βλάβης σε κάποιο άλλο σημείο του όλου κυκλώματος.
Το BUS είναι ειδικά μελετημένο και σχεδιασμένο, ώστε η απαιτούμενη επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών των ατομικών ηλεκτρονικών πινάκων με το κεντρικό σύστημα να είναι ταχύτατη.
Το σύστημα συνοδεύεται από ηλεκτρο-πνευματικές ανοξείδωτες βάνες που έχουν σαν κύριο χαρακτηριστικό το μηδενικό συντελεστή αστοχίας για πολλά χρόνια και κάτω από ακραίες συνθήκες.

Το κεντρικό πρόγραμμα διαχείρισης και ελέγχου δεδομένων και εντολών της δίνει τη δυνατότητα να ελέγξουμε μέχρι και 255 δεξαμενές.
Στην οθόνη του υπολογιστή εμφανίζεται το σχεδιάγραμμα του οινοποιείου με όλες τις δεξαμενές (ακόμα και αν υπάρχουν δεξαμενές σε διαφορετικά επίπεδα) σε πραγματικές γεωμετρικές διαστάσεις, φυσικά υπό την ανάλογη κλίμακα. Επιλέγοντας κάθε δεξαμενή, μπορείς ανοίγοντας το κατάλληλο παράθυρο να ρυθμίσεις όλες τις παραμέτρους που προανέφερα.
Η απεικόνιση, ακόμα και των συναγερμών που μπορούν να ελεγχθούν μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή, είναι ιδιαίτερα παραστατική χρησιμοποιώντας διαφορετικά σχήματα και χρώματα, ώστε κάθε λειτουργία να είναι άμεσα αντιληπτή.
Τέλος στην οθόνη του υπολογιστή μπορούμε να δούμε όλα τα αποτελέσματα των μετρήσεων πυκνότητας, θερμοκρασίας κάθε δεξαμενής, ή σε μορφή πινάκων ή σε καμπύλες, καθώς και τις ρυθμίσεις τα όρια συναγερμού, το ιστορικό, το αν το σύστημα δουλεύει σε ψύξη ή θέρμανση, την στιγμιαία κατάσταση κάθε ηλεκτρο-πνευματικής βάνας κ.ά.
Γενικά το ολοκληρωμένο σύστημα Systel-Dionysos μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένη ιχνηλασιμότητα όλης της οινοποίησης, από τα σταφύλια μέχρι τις φιάλες.


Download
Brochure

Vinaora Nivo Slider