Καψύλλια Coliege Metalco Emballages

Η Coliege Metalco Emballages ανήκει στο Groupe Lafitte με πάνω από 100 χρόνια βιομηχανικής τεχνογνωσίας.
Είναι μία από τις τέσσερις μεγαλύτερες εταιρίες στην Ευρώπη που έχουν τη δυνατότητα να κατασκευάζουν όλων των ειδών τα καψύλλια για φιάλες κρασιού.
- Καψύλλια κασσιτέρου καθαρότητας 99%, χυτά (χωρίς ραφές) πάχους 80 ως 150 micron. Διάμετροι από 23 ως 47 mm και μήκος από 30 ως 70 mm. Διάκοσμος ψηφιακή μεταξοτυπία μέχρι 3 χρώματα καθώς και ανάγλυφες εκτυπώσεις.
- Καψύλλια αλουμινίου χυτά (χωρίς ραφές). Διάμετροι από 28,75 ως 31,80 mm και μήκος από 35 ως 60 mm. Διάκοσμος ψηφιακή μεταξοτυπία μέχρι 3 χρώματα καθώς και ανάγλυφες εκτυπώσεις.
- Καψύλλια σύνθετα, αλουμινίου-πολυαιθυλενίου-αλουμινίου. Διάμετροι από 28,75 ως 32 mm και μήκος από 45 ως 75 mm. Διάκοσμος ηλιογραφία μέχρι 5 χρώματα, ανάγλυφες εκτυπώσεις, χρυσοτυπία, διπλή χρυσοτυπία και δυνατότητα εύκολου ανοίγματος.
- Καψύλλια PVC θερμοσυρρικνούμενα. Διάμετροι από 28 ως 37 mm και μήκος από 40 ως 80 mm. Διάκοσμος ηλιογραφία μέχρι 7 χρώματα, ανάγλυφες εκτυπώσεις, χρυσοτυπία, και δυνατότητα εύκολου ανοίγματος.
Η ποιότητα των πρώτων υλών καθώς και οι πρωτοποριακές μέθοδοι κατασκευής και ποιοτικού ελέγχου σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, έχουν σαν αποτέλεσμα τη κατασκευή καψυλλίων με κορυφαίο φινίρισμα.

Οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι εκτύπωσης είναι ότι πιο σύγχρονο υπάρχει στη διεθνή αγορά, επιτυγχάνονται με υψηλή ανάλυση και ακρίβεια ακόμα και σε εύρος χιλιοστού, και με 100% επαναληψιμότητα σε κάθε τιράζ.
Όλα τα μελάνια που χρησιμοποιούνται έχουν σαν βάση το νερό χωρίς οργανικούς διαλύτες, τα δε καψύλλια κασσιτέρου έχουν υπολειμματικά βαρέα μέταλλα κάτω από το αυστηρό όριο των 100μg που ισχύει για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Για αυτούς τους λόγους η Coliege Metalco Emballages έχει πάρει τη πιστοποίηση IMPRIM’VERT.

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider